ons werk

Werkgeversvereniging waterbedrijven

de cao is van iedereen

Sinds september 2020 helpt Banka Media de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) met het creëren van meer betrokkenheid van medewerkers bij hun collectieve arbeidsovereenkomst: de cao drinkwater. De WWb wilde meer dialoog en sociale interactie met de medewerkers van de drinkwaterbedrijven en iedereen zoveel mogelijk betrekken bij de totstandkoming ervan. Zij onderkenden hun verantwoordelijkheid om de cao te laten leven onder het personeel, door iedereen te informeren over het bestaan én de inhoud van hun collectieve arbeidsovereenkomst.

Want een goede cao is van iedereen! Middels krachtige, positieve en creatieve communicatie wilde Banka Media de weg naar voren inslaan. Dat vroeg om een aanpak die paste bij de WWb, die alle medewerkers zou bereiken en het draagvlak vergrootte voor een cao die tot stand komt met input van medewerkers uit de hele sector.

We ontwikkelden de caodrinkwater-campagne met middelen voor meerdere platforms, die het belang van de cao onderstreepte vanuit het perspectief van de échte medewerker. De campagne richtte zich op de 5500 medewerkers van de waterbedrijven. De kernboodschap: “Een goede cao houdt rekening met ieders belangen. Jong of iets ouder. Academici of vakmensen. Vrouwen en mannen, met en zonder beperking. Want de cao is van iedereen. We nodigen je daarom uit om mee te praten over je nieuwe cao. Ook jouw mening telt, dus wat vind jij belangrijk?”

Het ‘centrale informatiepunt’ van de campagne, waar alle middelen naartoe verwijzen, is de website: caodrinkwater.nl. In fasen werden video’s gepubliceerd, waarin medewerkers aan het woord kwamen. Ook directeuren en vakbondsmedewerkers kregen een podium. Een informatieve podcastserie van tientallen afleveringen zoomde in op allerlei aspecten van de nieuwe cao. En met nieuwsbrieven werd iedereen geïnformeerd over het laatste nieuws vanaf de onderhandelingstafel.

Begin april bereikten de werkgevers en de vakbonden een akkoord voor een nieuwe cao voor de drinkwatersector. De vakbonden legden het resultaat voor aan hun achterban, die voor ruim 85% instemde met het behaalde onderhandelingsresultaat.

Over het proces van de onderhandelingen voor de nieuwe cao, maakten we een ‘explanimation’ video. In de video – die intern gedeeld werd – legden we uit wat er de afgelopen maanden gebeurd was, wie erbij betrokken waren en wat, in grote lijnen, de nieuwe cao betekende. 

"Banka Media levert goed werk en zorgt voor een mooie, informatieve site.”

– Rolf Blankemeijer, WWb