Privacyverklaring

We streven ernaar om je privacy te beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de manier waarop wij informatie over je verzamelen en gebruiken.

Neem de tijd om deze privacyverklaring te lezen. Banka Media, gevestigd aan het Bankaplein 3, 2585 EV in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We zijn te bereiken op privacy@banka.nl of telefonisch op +31 70 416 16 16.

Banka Media verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website, social media profielen en andere diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, via persoonlijk contact, in e-mail, bij aanmelding of registratie voor een workshop of evenement.

Hieronder een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij kunnen verwerken

 • Bedrijfsinformatie
 • Je voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Assistent, partner, collega’s

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij kunnen verwerken

 • CVs
 • Referenties
 • Foto’s door jou gemaakt of door jou aan ons verstrekt
 • Dieetvoorkeuren

Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens

Banka Media slaat jouw gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, maar niet langer dan toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Banka Media verkoopt jouw gegevens niet en zal deze alleen aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het functioneren van onze (online) diensten. Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Onze medewerkers en samenwerkingspartners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij sluiten indien nodig een bewerkingsovereenkomst met partners die jouw gegevens verwerken in het kader van een opdracht, om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Banka Media is verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies die we gebruiken

Door het bezoeken van banka.nl worden cookies geplaatst. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je hebt het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Banka Media en je hebt recht op overdracht van gegevens. Indien je gebruik wilt maken van je recht van bezwaar en/of recht op gegevensdraagbaarheid of indien je andere vragen hebt over de gegevensverwerking, kun je een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@banka.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door jou is gedaan, dien je een gewaarmerkt afschrift van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak de pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan jouw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) in deze kopie zwart. Dit is om jouw privacy te beschermen.

Banka Media zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Banka Media wijst erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Banka Media neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je van mening bent dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt voor misbruik, neem dan alsjeblieft contact op via privacy@banka.nl.